Selectează o Pagină

Strategia Anticoruptie

Pentru a asigura principiul transparentei deciziilor si cel al raspunderii publice, va prezentam lista documentelor ce sutin Strategia Anticoruptie:

  • OMEN 5144/26.09.2013  cu privire la strategia anticoruptie in sectorul educational
  • ROFUIP – Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar
  • Regulamentul Intern al unitatii de invatamant
  • OMEN 3597/2014 pentru modificarea si completarea metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin OMECTS 6143/2011
  • OMECTS 4613/2012