Selectează o Pagină

Oferta educațională

MOTTO:

” O Școală cu Suflet”

➔ „infrastructură”educaţională adecvată

➔ mijloace didactice eficiente şi moderne

➔ oameni competenţi şi deschişi spre nou

➔ elevi care participă la propria lor educaţie

➔ o relaţie biunivocă cu comunitatea

➔ absolvenţi integraţi profesional şi social

VIZIUNE

Liceul Tehnologic ,,Pamfil Șeicaru” Ciorogârla este o instituţie ale cărei repere sunt, profesionalismul, încrederea și valorizarea corespunzătoare și eficientă a OMULUI ( elev, părinte, profesor).

MISIUNE

Liceul Tehnologic ,,Pamfi Șeicaru” are ca scop furnizarea unei educaţii de calitate bazată pe extinderea frontierelor cunoaşteriişi pe dorința de a veni în întâmpinarea intereselor sociale, educaţionale şi tehnice ale societăţii.

Liceul Tehnologic Pamfil  Șeicaru dispune de:

• Cabinete pentru toate disciplinele de învăţământ, laboratoare de specialitate;

• Internat pentru cazarea elevilor,cantină proprie, bibliotecă, CDI, teren de sport, sală de sport, microbuzşcolar, ateliere școlare, sală de festivități, livadă.

Absolvenţii şcolii de şoferi pot obţine permisul de conducere pentru categoria B.