Select Page

Oferta educationala

MOTTO:

” OȘcoală cu Suflet”

➔ „infrastructură”educaţionalăadecvată

➔ mijloacedidacticeeficienteşimoderne

➔ oamenicompetenţişideschişisprenou

➔ elevi care participăla proprialoreducaţie

➔ o relaţiebiunivocă cucomunitatea

➔ absolvenţiintegraţiprofesionalşisocial

VIZIUNE

• Liceul Tehnologic,,PamfilȘeicaru”Ciorogârlaeste o instituţie ale căreireperesunt, profesionalismul, încrederea și valorizarea corespunzătoare și eficientă a OMULUI ( elev, părinte, profesor).

MISIUNE

• Liceul Tehnologic,,Pamfi Șeicaru”are ca scop furnizarea unei educaţii de calitate bazată pe extinderea frontierelor cunoaşteriişi pe dorința de a veni în întâmpinarea intereselor sociale, educaţionaleşi tehnice ale societăţii.

Liceul TehnologicPamfil Șeicarudispunede:

• Cabinetepentrutoatedisciplineledeînvăţământ, laboratoare despecialitate;

• Internatpentrucazareaelevilor,cantinăproprie, bibliotecă, CDI,teren de sport,sală de sport,microbuzşcolar, ateliereșcolare,sală de festivități,livadă

Absolvenţiişcolii de şoferi potobţinepermisul de conducerepentrucategoriaB.