Selectează o Pagină

Catedra tehnica – ingineri mecanici si electrici

Numele şi prenumele Specialitatea
cadrului didactic
Statutul Vechime în învăţământ
la 01.09. 2014
Grad didactic
Voicu Florica Fac. Electrotehnică Titular 24 ani I
Jercan Lili Victoria Fac. Transporturi Titular 22 ani I
Ţecu Doina Fac. TCM Titular 22 ani I
Ghiţă Elena Fac. Electrotehnică Titular 18 ani I
Mateiciuc Ioan Fac. Mecanică agricolă Titular 22 ani I
Cernat-Ştefan Alexandru Fac. Mecanică fină Titular 12 ani I
Petrescu Luminiţa Fac. Mecanică Titular 12 ani I
Dumitrache Elena Fac. Mecanica Suplinitor 6 ani Def.