Selectează o Pagină

Proiecte

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Titlul proiectului: „Stop abandonului scolar!”

Beneficiar: A SOCIATIA SPRIJIN PENTRU TINERET

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/181/2.2/S/151377

ANUNŢ DE SELECŢIE A EXPERŢILOR PE TERMEN SCURT/LUNG în cadrul proiectului

„STOP ABANDONULUI ŞCOLAR!” POSDRU 151377

Liceul Tehnologic Pamfil Seicaru Ciorogarla este partener a unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului „Stop abandonului şcolar!” POSDRU 151377 ce are ca obiectiv prevenirea riscului de abandon şcolar şi integrarea/reintegrarea în sistemul educaţional a copiiilor şi tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile, din regiunile SM şi BI, prin participarea la programul de tip „Şcoala după şcoală” care să le permită dobândirea de cunoştinţe de bază relevante pentru dezvoltarea personală.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu

  • Asociaţia “Sprijin pentru tineret” Bucureşti,
  • Liceul Tehnologic „I.C.Petrescu” Stîlpeni jud. Argeş
  • Liceul Tehnologic Costeşti, jud. Argeş

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea riscului de abandon scolar si integrarea/reintegrarea in sistemul educational a copiilor si tinerilor apartinand grupurilor vulnerabile, din regiunile SM si BI, prin participarea la programe de tip ,,a doua sansa’’ si ,, scoala dupa scoala’’ care sa le permita dobandirea de cunostinte de baza relevante pentru devoltarea personala. Obiectivul general al proiectului genereaza efecte pozitive pentru membrii grupurilor tinta (copii, tineri si familiile acestora – toti apartinand grupurilor vulnerabile), care, alaturi de reintegrarea in sistemul educational vor beneficia de consiliere si asistenta pentru participarea la educatie. Efectele pe termen lung se regasesc in capital uman mai bine pregatit care se poate integra mai facil pe piata muncii

Proiectul se derulează în perioada martie2015 –  decembrie 2015.

În vederea completării echipei de implementare și derulare a proiectului, anunţăm că în perioada 09-10 martie 2015, Liceul Tehnologic Pamfil Seicaru Ciorogarla organizează selecţia următoarelor categorii de experți:

CALENDARUL SELECȚIEI:
Perioada de depunere a dosarelor este  09-10 martie 2015, la Comisia  de selectie experti, numita prin decizie in CP de vineri 06.02.2015 .
Fiecare dosar va conține:
– CV in format european (pe prima pagină a CV-ului va preciza în secțiunea locul de muncă vizat postul pentru care aplică)
– Copie CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie
– Copii după diplomele de studii
– Copii după cursurile de formare la care a participat
– Declarație privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru inclusiv în zilele de weekend si vacantele scolare.

Evaluarea CV-urilor și comunicarea rezultatelor (ADMIS/RESPINS): 10 martie 2015, Afișarea pe site-ul Liceului  Tehnologic Pamfil Seicaru Ciorogarla a candidaților care au obținut ADMIS în urma evaluării CV-ului depus pentru ocuparea aceluiași post, doar în situația în care numărul de candidați admiși depășește numărul de posturi publicate:

10martie2015.
Înregistrarea posibilelor contestații, la Secretariatul LTPS :
11martie2015, în intervalul orar 10:00 – 12:00.
Susținerea interviului de către candidații care au obținut ADMIS în urma evaluării CV-ului depus pentru ocuparea aceluiași post, în situația în care numărul de candidați depășește numărul de posturi publicate:
11martie2015, în intervalul orar 14:00 – 16:00
Comunicarea rezultatelor finale 12martie2015
 
Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale nu vor fi luate în considerare.
 

Responsabil Partener
prof. Tecu Doina