Select Page

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
10.12.2023

LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL SEICARU”, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului “‘DOTAREA
CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „PAMFIL SEICARU””, cod proiect F-PNRR-
SmartLabs-2023-0859, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI.

Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru
digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru
unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de
finanțare fiind de 295.133,90 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație
UE.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele
didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și
combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific)
  pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
 • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa șco
  software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a
  materialelor didactice pe dispozitive
 • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
 • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de la
  inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL SEICARU”

Jud. Ilfov, Sat Ciorogârla, Com. Ciorogârla, strada Școlii, Nr.15
Telefon: 0726933932
e-mail: contact@ltpsciorogarla.ro
Website: www.ltpsciorogarla.ro