Select Page

Comisia de elaborare a Manualului Calitatii

Comisia de elaborare a Manualului Calitatii la nivel de unitate are urmatoarea componenta:

Coordonator: Petre Angela- director
Membrii:

  • Tecu Doina
  • Fufa Marinela