Select Page

Angajari

MODEL CERERE ANGAJARE

 

LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL ȘEICARU”, CIOROGÂRLA

Str. Școlii, nr.15, tel. 0213159114, 0213523180, fax 0213159114

e-mail pamfilseicaru@yahoo.com

www.ltpsciorogarla.com

DOMNULE DIRECTOR,

 

 

Subsemnatul(a)(inclusiv initiala tatălui)______________________________________

născut(a) la data de___________, posesor al CI seria______, nr._________domiciliat(a) in inscrierea mea in concursul pentru ocuparea postului de_____________________ de la Liceului Tehnologic “Pamfil Seicaru”, Ciorogarla, Ilfov.

Prezint urmatoarea situatie:

  1. Sunt ABSOLVENT(A) al(a)_____________________________Facultatea __________________________ cu durata studiilor de_________ ani, curs zi, seral, fara frecventa, promotia __________, cu specialitatea principala________________, secundara__________________.
  2. La 01.10.2015 am:

Vechime in munca:____ ani

Vechime in specialitate:_____ ani

Vechime in functii de conducere:______ ani

  1. Limbi moderne cunoscute:________________________________
  2. Cunostinte de operare pe calculator:__________________________

Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere.

Data                                                                               Semnatura

 

Verificat :

Directorul Liceului Tehnologic “Pamfil Seicaru”