Select Page

Baza materiala a Liceului Pamfil Seicaru

Bazamateriala de care dispuneunitateascolaraestecompusa din:

  • 5 laboratoare (fizica, chimie, biologiesi 2 de informatica)
  • 9 cabinete (limba romana, limbi straine, istorie-geografie, matematica, discipline socio-umane, religie, DSP mecanic, DSP electric si DSP agricultura)
  • 18 sali de clasa
  • 5 ateliere – scoala
  • 1 sala de sport
  • teren de sport cu suprafatasinteticasinocturna
  • biblioteca
  • cantina cu sala de mese
  • internat fete, baieti
  • 3 autoturisme

Bibliotecaliceului numarapeste 15 000 de volume învaloare de 16 155,22 lei şi are alocatspaţiulnecesar pentru desfăşurareaunoractivităţispecifice, cum ar fi cercuri ale elevilor, ale cadrelordidacticeşiactivităţiextraşcolare, documentare, etc. Bibliotecafunctionează pe bazaRegulamentului de organizaresifunctionare a biblioteciiscolare.

Internatulliceului dispune de 100 locuri de cazare, asigurandconditii optime pentru eleviiscolii. Internatulfunctioneazădupă un regulamentpropriu. Activitateaelevilorestesupravegheată de un pedagogscolar.

Cantina liceuluidispune de 100 locuri/schimbundeservesc masa un numărmediu de 56 eleviinternisisemiinterni pe zi. Conditiile de preperare a hraneisi de servire a mesei sunt conform normelorsanitareînvigoare.

Bazasportivă a LiceuluiTehnologicPamfilSeicaru se compunedintr-o sală de sport dotată cu mijloacemodernesi un teren de sport

LiceulTehnologicPamfilSeicarudispune de singura SCOALA DE SOFERI din cadrulinvatamantuluipreuniversitar din judetul Ilfov, autorizatasapregateascaelevi pentru obtinereapermisului de conducere auto categoria B.