Select Page

Baza materială a Liceului “Pamfil Șeicaru”

   Baza materială de care dispune unitatea școlară este compusă din:

  • 5 laboratoare (fizica, chimie, biologie și 2 de informatică)
  • 9 cabinete (limba romană, limbi straine, istorie-geografie, matematică, discipline socio-umane, religie, DSP mecanic, DSP electric și DSP agricultură)
  • 18 săli de clasă
  • 5 ateliere – școală
  • 1 sală de sport
  • teren de sport cu suprafață sintetică și nocturnă
  • bibliotecă
  • cantină cu sală de mese
  • internat fete, băieți
  • 3 autoturisme

Biblioteca liceului numără peste 15 000 de volume în valoare de 16155,22 lei şi are alocat spaţiul necesar pentru desfăşurarea unor activităţi specifice, cum ar fi cercuri ale elevilor, ale cadrelor didactice şi activităţi extraşcolare, documentare, etc. Biblioteca funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare.

Internatul liceului dispune de 100 locuri de cazare, asigurând condiții optime pentru elevii școlii. Internatul funcționează după un regulament propriu. Activitatea elevilor este supravegheată de un pedagog școlar.

Cantina liceului dispune de 100 locuri/schimb unde servesc masa un număr mediu de 56 elevi interni și semiinterni pe zi. Condițiile de preparare a hranei și de servire a mesei sunt conform normelor sanitare în vigoare.

Baza sportivă a Liceului Tehnologic “Pamfil Șeicaru” se compune dintr-o sală de sport dotată cu mijloace moderne și un teren de sport.

Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” dispune de singura ȘCOALĂ DE ȘOFERI din cadrul învățământului preuniversitar din judetul Ilfov, autorizată să pregătească elevi pentru obținerea permisului de conducere auto categoria B.