Selectează o Pagină

Despre noi

Începuturile învăţământului în localitatea Ciorogârla se leagă de lăcaşele de cult (biserica, mănăstirea) care au găzduit de-a lungul timpului pe cei dornici să studieze.

O emblemă a vieţii spirituale a aşezării este mănăstirea Samurcăşeşti. Ea a fost ctitorită de Constantin Samurcaş, care a avut un rol important în viaţa politică din primele decenii ale secolului al XIX-lea. Ctitoria sa şi-a asumat, pe lângă rolul de îndrumare spirituală, şi pe acela de a contribui la iluminarea prin cultură şi cunoaştere a fiilor aşezării.

Tradiţia învăţământului în localitatea Ciorogârla a fost completată în perioada modernă, mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a fost înfiinţată o şcoală primară, care a funcţionat în trapeza mănăstirii. Activitatea reformatoare a ministrului instrucţiunii publice Spiru Haret a condus la declanşarea procesului de alfabetizare a locuitorilor aşezării, la iniţierea procesului de modernizarea a societăţii rurale din localitatea Ciorogârla.