+4 021.315.91.14
 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru"

 • A invata - A progresa

 • Tehnologia este
  varful de lance pentru viitor

 • Sustinem pregatirea corespunzatoare

 • Formam echipe puternice

 • Suntem LICEUL TEHNOLOGIC Pamfil Seicaru

"Quidquid discis, tibi discis" - Orice ai invata, inveti pentru tine

“ ... O școală cu suflet ... ”

Mesaj de intampinare

Bine ai venit pe site-ul Liceului Tehnologic Pamfil Seicaru Ciorogarla

Aici poti gasi toate informatiile legate de liceu de care ai putea avea nevoie:

Examenele si stressul

Examenele importante,  precum tezele semestriale, examenul de bacalaureat sau cel de admitere la facultate reprezinta o sursa importanta de stres pentru adolescent.

Ziua porților deschise
Ziua Porților Deschise. Elevi ai Școlii Gimnaziale Sfântul Nectarie, Ogrezeni ascultând oferta educațională 2018-2019.

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru"

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019

O școală cu suflet !

 

OFERTA EDUCAȚIONLĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC ”PAMFIL ȘEICARU” CIOROGÂRLA, ILFOV, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 

 

 

  

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE

aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI

an școlar 2018/2019

 

Filiera

Număr clase aprobate

Număr locuri aprobate

Codul

Profilul si specializarea

 

 

 

 

Tehnologică

1

28

 

Tehnic / Tehnician în construcții și instalații publice

1

28

 

Tehnic /Tehnician în transporturi

1

28

 

Servicii / Tehnician în turism

1

28

 

Resurse naturale și protecția mediului / Tehnician în agroturism

 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE

aprobat pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani

an școlar 2018/2019

 

Domeniu

Număr clase aprobate

Număr locuri aprobate

Codul

Profilul si specializarea

Mecanic

1

28

 

Tinichigiu vopsitor auto

Servicii

1

28

 

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

 

Școala de maiștrii - Domeniul Transporturi, calificare profesională - Maistru electromecanic auto,

1 clasă / 28 elevi

Școala postliceală - calificare profesională - Tehnician în protecția plantelor, 1 clasă / 28 elevi

 

 

            Liceul Tehnologic Pamfil Şeicaru  Ciorogârla, Ilfov

- scurtă prezentare monografică –

 

Scopul Liceului Tehnologic,, Pamfil Seicaru”este de a furniza educaţie de calitate, de a extinde frontierele cunoaşterii şi de a sluji interesele educaţionale şi tehnice ale societăţii, să profesionalizeze în funcţie de nevoile reale ale pieţei forţei de muncă din zonă prin informaţii utile, prin programe eficiente pentru sprijinirea dezvoltării procesului de orientare profesională şi consiliere în carieră;

 În contextul asigurării integrării în societatea bazată pe cunoaştere, Liceul Tehnologic ,, Pamfil Șeicaru’’ are misiunea de a asigura premisele funcţionării sistemului educaţional  la standarde de calitate în dezvoltarea competenţelor în asumarea valorilor şi în responsabilizarea asumată.

Liceul Tehnologic ,, Pamfil Șeicaru” Ciorogarla oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibile, de înaltă calitate, adaptate nevoilor de dezvoltare personală şi profesională, în scopul dezvoltării capacităţilor de integrare activă şi asigurarea egalităţii şanselor pentru  toţi tinerii, în vederea creşterii potenţialului economic şi social al zonei.

 Liceul Tehnologic ,, Pamfil Șeicaru”  asigură o pregătire generală şi profesională în domeniile: mecanic , electromecanic, turism şi alimentaţie, economic, agricultură, constructii la nivelul standardelor europene şi în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii în România, într-un climat care încurajează elevii să-şi dezvolte potenţialul potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Factorii interesaţi reuniţi într-un parteneriat educativ local i-au fixat misiunea de a forma cetăţeni competenţi, încrezători şi flexibili, capabili să identifice programe de autodezvoltare personale şi profesionale şi să contribuie la dezvoltarea generală a ţării.

 

 

 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII:

 

 Liceul Tehnologic ,, Pamfil Șeicaru” Ciorogarlaîşi propune să reprezinte o instituţie ale cărei repere sunt eficienţa şi eficacitatea, obiectivitatea şi competitivitatea, încrederea şi profesionalismul în realizarea standardelor de calitate din sistemul educaţional românesc.

 

1. Liceul Tehnologic,,Pamfil Șeicaru” Ciorogârla are porţile deschise pentru toţi doritorii de educaţie şi profesionalizare, indiferent de etnie, statut social sau profesional, asigurând un cadru adecvat, într-o continuă modernizare a resurselor materiale şi umane;

2. Liceul Tehnologic,,Pamfil Șeicaru” promovează un învăţământ modern, centrat pe elev, în funcţie de nevoile şi posibilităţile lui concrete, care pe parcursul procesului educativ să acumuleze nu numai cunoştinţe generale, dar şi deprinderi şi abilităţi indispensabile omului societăţii contemporane;

3. Credem că profesionalismul şi dăruirea din partea întregului colectiv al şcolii  conferă calitate înaltă procesului educaţional.

4. Credem că şcoala noastră trebuie să asigure un învăţământ accesibil şi performant, bazat pe utilizarea metodelor şi mijloacelor moderne de instruire în scopul asigurării egalităţii şanselor;

5. Credem că şcoala noastră promovează o educaţie raţional-emotivă, elevii fiind învăţaţi să colaboreze în îndeplinirea unor sarcini, să opereze opţiuni dezirabile, prin studiu activ şi investigaţia directă a realităţii;  

6. Credem că şcoala noastră trebuie să se angajeze în asigurarea unei pregătiri generale şi profesionale de nivel ridicat şi în crearea unui climat care să încurajeze elevii să îşi dezvolte potenţialul;

7. Credem că formarea încrederii în forţele proprii şi a unei imagini pozitive despre sine ale elevului este o parte integrantă importantă a calităţii educaţiei.

8. Credem că formarea continuă a  profesorilor contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a acestora, ameliorarea calităţii procesului de învăţământ şi favorizarea relaţiilor cu comunitatea educativă locală (familie, administraţia publică, agenţi economici etc.);

 1. 9.  Credem că şcoala noastră stabileste relaţii strânse cu organizaţii de tineret, agenţi economici, factori locali de decizie capabili să influenţeze strategia viitoare privind formarea profesională pentru a răspunde nevoilor generate de schimbarea structurii ocupării forţei de muncă atât la nivel local, regional cât şi naţional.

 

 

                                 

SCURT ISTORIC

 

 

                                                                                                                                                                    

Comuna Ciorogârla este  amplasată în apropierea capitalei, la o distanță de 15 km, reprezentând o parte din granița de vest a județului Ilfov. Comuna are o suprafață de 30 km pătrați pe care se îmbină cu o desăvârșită perfecțiune pe care numai natură o poate realiza câmpia, apa și pădurea.

            Vechimea locuirii pe aceste meleaguri este dovedită de săpăturile arheologice de la Militari (cartier de la marginea Bucureștiului), săpături care au dat la iveală așezări ale dacilor liberi din secolele II-III d.H.

            Satul este amintit în documente relativ târziu, la 9 august 1588, când Mihnea Turcitul întărește lui Stan si fratelui său Nan ”ocina de la matca Popeștilor pâna în Ciorogârla”. 

            În secolul al XVII-lea localitatea se afla în stăpânirea familiei Ciorogârleanu, mai exact a fraților Gioca și Pătru din Ciorogârla, care dupa ce au fost negustori în vremea lui Matei Basarab au ajuns dregători în divanul domnesc.

            Separat de această moșie la 1 noiembrie 1815 este amintită o alta, numită tot Ciorogârla, ce-i zicea și Baleanca, iar în vechime Jugurenii de Sus. O parte din întinsa moșie Ciorogârla a ajuns la începutul secolului trecut în stăpânirea lui Constantin Samurcaș de la care s-a numit apoi și Samurcășești,  el fiind și ctitorul mânăstirii cu același nume din localitate.    

La sfârșitul secolului trecut satul avea o populație de circa 800 de locuitori și o moșie de 925 de ha. Astăzi, comuna este formată din doua sate și are aproape 7000 locuitori beneficiind de o suprafață de aproape 4500 ha.

Având în vedere potențialul economic și financiar pe care il deține comuna Ciorogârla, suntem indreptățiți să privim cu încredere viitorul acestei frumoase asezări rurale, locuită de oameni harnici, preocupați de munca pământului pe care îl doresc mai roditor.

 Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru”, înființat de aproape 50 de ani , a reușit cu migala să se impună în timp. A fost destinat la început pregătirii elevilor în domeniul agricol după care s-a completat cu domeniul tehnic, răspuns la cerințele economice ale vremii, iar în acest moment adaugă și capitolul servicii ca urmare a evoluției economice și deschiderii zonei din perspectiva turistică : punct de intrare în capitala dinspre vest, vecinătate cu un mare oraș, monumente istorice care pot reprezenta interes turistic .

CONTEXTUL SOCIO – ECONOMIC

 

Așezat în zona de vest a județului lIfov, acest liceu tehnologic dorește sa fie una dintre instituțiile puternice ce-și desfășoară activitatea în domeniul învățământului, chiar dacă este situat în mediul rural.

Numele înscris pe frontispiciu poate constitui o carte de vizită pentru o școală.

Alegerea denumirii lacașului de învățământ de la Ciorogârla a fost dificila, localitatea fiind gazda unor oameni de seamă ca familia Samurcașilor și a lui Valter Mărăcineanu, Sofia Heliade Rădulescu, Mihail Sadoveanu și Pamfil Șeicaru. Dintre aceștia, singurul care a făcut pe deplin parte din viața comunei a fost Pamfil Șeicaru. El a fost și foarte aproape de viața școlii pe care a susținut-o, încercând să ajute oamenii. Această implicare directa a dus la decizia ca numele liceului să fie « Pamfil Șeicaru ».

 Liceul a fost înființat în anul 1962 cu un singur profil, școala profesională pentru mecanizarea agriculturii. Acestuia i s-au adaugat în 1972 clase de liceu cu același profil, școala de maiștri și cursuri de calificare de scurtă durată de mecanizator.

            Mulți dintre tractoriștii "agriculturii noastre socialiste" au fost instruiți în instituția care mulți ani a fost o adevarată uzină pentru această categorie de muncitori. 

Fostul SMA-Ciorogarla îi venea în sprijin și ca vecin, dar mai ales rezolva instruirea practică ce se desfășura în atelierele de reparații ale întrepinderii.

Dupa anul 1988, se conturează noi dimensiuni, amplificate prin diversificarea și completarea meseriilor. În acea dată cifra de școlarizare se afla în jurul a 550 de elevi. În prezent în școalî sunt instruiți un număr de peste 2000 de elevi, cuprinși în diverse forme de învățământ, într-o varietate de profiluri și meserii.

Această transformare s-a produs deoarece 60% din totalul populației locale se ocupa cu agricultura iar o altă parte erau muncitori în întreprinderile de stat.

Apropierea de capitală a acționat asupra dezvoltării economice a localității prin plecarea unei parți a populației către capitală. După anul 1990 în localitate au început să apară societăți cu capital privat, puține la număr, care au ca obiect principal de activitate – comerțul lucru ce a impus diversificarea calificărilor pentru elevi.

Preocuparea permanentă a conducerii liceului, a fost și este legată de sincronizarea calificărilor profesionale cu cerința pieței de muncă și asigurarea pe cât este posibil a locurilor de muncă pentru absolvenți. În acest scop, există o strânsă legătură a conducerii școlii cu Compartimentul de Resurse Umane al unităților economice de pe raza localității și unitățile economice în care elevii desfășoară instruirea practică de producție, cu administrația locală, precum și cu Oficiul Forțelor de Muncă.

CADRUL GEOGRAFIC

 

Liceul Tehnologic ,,Pamfil Șeicaru” este situat în Comun Ciorocarla . În imediata apropiere a liceului se află Intreprinderea Automotive Invest Ment Corporation , cu care unitatea de invatamant are încheiată Convenția Cadru privind efectuarea stagiului de  pregătire practică a elevilor de la domeniul mecanic. În localitatea Bolintin-Vale situată la 7 km de liceu se află întreprinderea” SC. SMAMIS CONSTRUCT cu care unitatea de învățământ are încheiată Convenția Cadru privind efectuarea stagiului de  pregătire practică a elevilor de la domeniul construcții. După cum am amintit mai sus comuna Ciorogârla se află la o distanță de 15 km de capitala București unde se află societatea comercială “RESTAURANT CASA RUSTIC’’si” PASSION’’ cu care unitatea de învățământ are încheiată Convenția Cadru privind efectuarea stagiului de  pregătire practică a elevilor de la domeniul Servicii și Resurse Naturale și Protecția Mediului.

 

,,Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui,  dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și trebuie un gram de iubire ca s-o înțelegi”. Nicolae Iorga

 

ADMINISTRARE SITE:

informatician Patriche-Nichita Cosmin;
ing. Grigorescu Lili-Victoria;
ing. Petrescu Luminita

CONTACT RAPID

 • Adresa:

  Str. Scolii nr 15, Ciorogarla

 • Telefon:

  +4 021.315.91.14

 • Fax:

  +4 021.367.21.93

 • E-mail:

  contact@ltpsciorogarla.ro